Operativní leasing

Cesta k novému vozidlu

Operativní leasing od TOPoperák.cz

Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení automobilu. Operativní leasing je určen pro právnické osoby (firmy), podnikatele, ale i soukromé osoby.

Nájemce se nemusí o nic starat, jen jezdí a platí měsíční fixní splátku, která je po celou dobu užívání vozu neměnná. Nájemce jen jezdí a odpadají mu starosti s financováním, pojištěním, servisem, prodejem ojetého vozu apod.

Pro podnikatele a firmy dále platí, že:

  • měsíční splátka je u operativního leasingu daňově uznatelným nákladem
  • pokud jste plátce DPH, tak DPH z měsíční splátky je 100% odpočitatelné. DPH obsažená ve splátce tak v plné míře snižuje celkovou daňovou povinnost nájemce

Součástí pronájmu může, ale nemusí, být i doprovodný servis předmětu leasingu v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu (24 měsíců) a na předem určený počet kilometrů (zpravidla se sjednává roční anebo celkový nájezd km).

Operativní leasing vozu lze doplnit komplexním zajištěním všech potřebných služeb pro provoz vozidel (sada zimních kol, dálniční známky…). Doba operativního leasingu je kratší než doba životnosti vozu a doba odepisování předmětu leasingu podle platných daňových předpisů.

Po skončení doby nájmu zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti a nájemce si může převzít nový vůz.

Výhody operativního leasingu

  • Operativní leasing je forma dlouhodobého nájmu
  • Operativní leasing trvá předem daný počet měsíců
  • Při převzetí je auto povinně pojištěné a havarijně pojištěné
  • Náklady na leasing si můžete dát do svých účetních nákladů
  • Auto mohou řídit i třetí osoby
  • Po skončení operativního leasingu můžete auto vrátit a vzít si zcela nové
Oper leasing 2
Oper leasing

Operativní leasing

Nové vozidlo dostupné pro všechny. 

Možnost servisu

Součástí nájmu může být i doprovodný servis. 

Doba nájmu

Operativní leasing trvá 24 měsíců. 

Náklady

Náklady na leasing si můžete dát do svých účetních nákladů. 

Pojištění

Vozidlo je povinně a havarijně pojištěné. 

Nové vozidlo

Po skončení operativního leasingu možnost zcela nového vozidla.

Zaujaly Vás naše služby?
+420 725 456 782